logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Uspešna sertifikacija prema zahtevima standarda RSPO

Sertifikaciono telo Bureau Veritas Srbija je dostiglo novi "milestone" u poslovanju: " Sa ponosom objavljujemo da smo sertifikovali kompaniju Frikos prema zahtevima standarda RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), koristeći lokalnog odobrenog auditora.

 

Naši klijenti na jednostavniji i povoljniji način mogu sertifikovati standardom RSPO čitav lanac snabdevanja palminim uljem."

 

 

Izvor: Bureau Veritas Srbija