logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Proslava povodom obeležavanja Dana akreditacije u Republici Srbiji

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je ove godine svečanim programom obeležilo Svetski dan akreditacije koji se proslavlja 9. juna i nacionalni Dan akreditacije u Republici Srbiji, koji se obeležava 28. juna, kada je doneta prva Odluka o akreditaciji.

 

Svečanost je upriličena u Klubu poslanika u Beogradu i ista je bila posvećena ocenjivačima koji na poseban način doprinose prosperitetu i prepoznatljivosti ATS-a u Republici Srbiji i van nje.

Pored ocenjivača i zaposlenih ATS-a, svečanosti su prisustvovali predstavnici državnih institucija i univerziteta, članovi organa i tela ATS-a, kao i prijatelji ATS-a iz Regiona: gospodin Miklós Devecz, direktor nacionalnog akreditacionog tela Mađarske; dr Boštjan Godec, direktor Slovenske akreditacije; gospođa Natasa Nestorovska Spasovska, vršilac dužnosti direktora Instituta za akreditaciju Republike Severne Makedonije; gospodin Željko Medak, direktor Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Svako od njih je uputio nekoliko reči prisutnima, istakavši neprocenjiv značaj i ulogu ocenjivača u sistemu akreditacije, kao i dobru saradnju između akreditacionih tela Regiona.

Akreditacija se razvija i unapređuje aktivnim učešćem zainteresovanih strana. I stoga se prisutnima obratio dr Saša Lazović, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji je istakao neraskidivu vezu između obrazovanja, tehnološkog razvoja i kompetentnosti.

Direktor ATS-a, prof. dr Aco Janićijević je govorio o aktivnostima koje je ATS realizovao tokom 2018. godine, a koje su se odnosile na: unapređenje i pojednostavljenje celokupne dokumentacije sistema menadžmenta a sve u cilju uspostavljanja uređenog sistema menadžmenta i efikasnih procedura koje su usaglašene sa dokumentima međunarodnih organizacija EA, ILAC-a i IAF-a i novom verzijom standarda SRPS ISO/IEC 17021:2017. Istakao je i da su, prema Planu prelaska na novo izdanje standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, obavljene sve planirane aktivnosti, kao i prva ocenjivanja prema novoj verziji standarda. Takođe, ATS može da se pohvali osmom vrstom akreditacije u sistemu akreditacije Republike Srbije a to je akreditacija provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema standardu SRPS ISO/IEC 17043.

Istaknute su planirane, a delom i realizovane aktivnosti za tekuću 2019. godinu, a koje su usmerene na:

  • dalje usaglašavanje sistema menadžmenta ATS-a sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17011:2017 i drugim obavezujućim dokumentima međunarodnih organizacija EA, ILAC-a i IAF-a, s obzirom da ATS krajem ove godine očekuje dokumentaciono ocenjivanje od strane EA kako bi se proverila usaglašenost sa zahtevima novog standarda i međunarodnih dokumenata;
  • održavanje postojećih akreditacija i akreditaciju novih tela, održavanje potpisanih sporazuma EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA uz potpunu primenu svih obavezujućih EA, ILAC i IAF dokumenata;
  • pisanje novog predloga Zakona o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji i uloženom naporu da se stručno mišljenje po pitanju zakona o akreditaciji predstavi i uvaži od strane relevantnih činilaca koji učestvuju u kreiranju i implementaciji politike infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji;
  • dalje unapređenje kompetentnosti ocenjivača i eksperata ATS-a, komisija za odlučivanje, kao i zaposlenih ATS-a u skladu sa novim trendovima i izmenama standarda za akreditaciju i/ili ocenjivanje usaglašenosti;
  • razvoj novih vrsta akreditacije i proširenje aktivnosti na nove oblasti ocenjivanja usaglašenosti i praćenje i usaglašavanje informacionog sistema sa novim i savremenim tehnološkim rešenjima.

 

Kako je težak, zanimljiv i pored svega, lep posao ocenjivača istakli su Vesna Župunski, Slavko Muždeka i Goran Savanović, koji su se obratili skupu u ime ocenjivača za laboratorije, kontrolna i sertifikaciona tela.

Ovom prilikom smo se podsetili ocenjivača koji nisu više među nama, a sve ove godine koje su protekle smo se borili skupa, radovali, prepirali, učili, stvarali ... A svima njima još jedno veliko HVALA.

Svake godine Međunarodni forum za akreditaciju - IAF i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija - ILAC biraju temu kojoj će proslava akreditacije biti posvećena. Ovogodišnja tema proslave Međunarodnog dana akreditacije glasi „Akreditacija. Dodavanje vrednosti lancima snabdevanja“.

Akreditacija i uz nju drugi instrumenti infrastrukture kvaliteta kao što su standardi, metrologija i ocenjivanje usaglašenosti, pružaju široko prihvaćene alate koji pomažu da se dâ vrednost lancima snabdevanja. Ovi alati, takođe, pomažu u uspostavljanju poverenja i sigurnosti, omogućavajući pouzdanost u finalne proizvode i usluge i način na koji će oni biti plasirani na tržištu i korišćeni.

Komitet za komunikacije i publikacije međunarodnih organizacija IAF i ILAC priredio je promotivni film na temu ovodišnjeg Međunarodnog dana akreditacije, koji je ovom prilikom i prikazan. Isti se može pogledati na sledećem linku: Svetski dan akreditacije #WAD2019.

Ovom prilikom predstavljen je novi unapređeni internet portal, kao i uspostavljeni novi načini komunikacije sa ocenjivačima, zainteresovanim stranama: Twiter, Linkedin, ATS cloud.

Uz napomenu da je ATS kuća otvorenih vrata za sve – akreditovana tela, predstavnike ministarstava, druge institucije sistema infrastrukture kvaliteta, ocenjivače i eksperte, univerzitete, strukovna udruženja i asocijacije kvaliteta, kako bi zajedno promovisali i unapređivali sistem akreditacije za dobrobit privrede i svih građana Republike Srbije, završena je svečana proslava Dana akreditacije 2019.godine.

 

 

Izvor: ats.rs