logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Oznake i deklaracije u vezi sa životnom sredinom

SRPS ISO 14026:2019, Oznake i deklaracije u vezi sa životnom sredinom – Principi, zahtevi i smernice za komunikaciju o informacijama u vezi sa otiskom identičan sa ISO 14026:2017.

 

Ovaj standard pripada skupu standarda koji se odnose na oznake i deklaracije u vezi sa životnom sredinom za proizvode.

Ovaj dokument ima za cilj da obezbeđuje da sve komunikacije u vezi sa otiscima prate iste principe i procedure, bez obzira na metodologiju kvantifikacije.Ovaj dokument sadrži principe, zahteve i smernice za organizaciju koja želi da ostvari komunikaciju u vezi sa otiskom na proizvodu.

Sveukupni cilj oznaka i deklaracija u vezi sa životnom sredinom jeste da se podstaknu zahtev za proizvod i isporuka takvih proizvoda koji imaju manje štetan uticaj na životnu sredinu, kroz komunikaciju o informacijama koje se mogu verifikovati.

 

 

Izvor: iss.rs