logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ceremonija dodele Nagrade za kvalitet inovacije u Beogradu

Nagrade za kvalitet inovacije – Quality Innovation Award (https://www.qualityinnovation.org/) je godišnje, međunarodno takmičenje koje je ustanovila Finska asocijacija za kvalitet (Finnish Quality Association) 2007. godine.

Za cilj ima da podstakne kompanije i organizacije iz različitih industrijskih/uslužnih sektora na inovativnost i razvijanje proizvoda, procesa... koji doprinose konkurentnosti, kvalitetu života, dobrobiti korisnika i društva zemalja učesnica.


Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije – SRMEK postalo je deo takmičenja, zajedno sa drugim organizacijama koje promovišu kvalitet, inovativnost i izuzetnost (iz Švedske, Španije, Češke, MaĎarske, Kine, Rusije, Kazahstana, Estonije, Litvanije, Latvi je i nekoliko afričkih zemalja).

Učešće na takmičenju je višestruko korisno jer utiče na:
- podizanje javne svesti o inovaciji;
- lakši pristup novim tržištima;
- nacionalno i meĎunarodno priznanje inovacije.


KATEGORIJE TAKMIČENJA su:
- Potencijalne inovacije – inovativni pristupi koji su “još uvek na papiru” i koji nisu testirani na tržištu;
- Odgovorne i obnovljive inovacije (inovacije u cirkularnoj ekonomiji) – inovacije koje imaju jasan fokus na životnu sredinu;
- Inovacije u sektoru zdravstva - inovacije u socijalnom i zdravstvenom sektoru;
- Inovacije u sektoru obrazovanja – inovacije iz oblasti obrazovanja;
- Inovacije u javnom sektoru – inovacije u oblasti javnih i usluga lokalnih samouprava;
- Poslovne inovacije (Mikro & start-up kompanije) - u kompanijama sa prometom manjim od 2 miliona EUR i manje od 10 zaposlenih;
- Poslovne inovacije (mala i srednja preduzeća) - u kompanijama sa prometom manjim od 50 miliona EUR i manje od 250 zaposlenih;
- Poslovne inovacije (velike kompanije) - u kompanijama sa prometom većim od 50 miliona EUR i/ili više od 250 zaposlenih.


Međunarodni dobitnici proglašavaju se svake godine na međunarodnoj ceremoniji dodele nagrada. Ove godine, zbog izbijanja pandemije Covid-19, godišnja svečana dodela nagrada biće u potpunosti organizovana online. Domaćin ceremonije dodele nagrade biće Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije – SRMEK (Beograd, 15. april 2021. godine).

Svim zainteresovanim pojedincima i firmama biće (nakon registracije) omogućeno da se upoznaju sa pobedničkim inovacijama i prate uživo dodelu nagrada.

 

Ispratite www.srmek.org  za detaljnije informacije.