logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ekološki standard „Green Hospitality“ – faza 1

Kulinarski institut „Know-how“ iz Novog Sada uz podršku Organizacije za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA, realizovaće projekat pod nazivom: Ekološki standard: „GREEN HOSPITALITY“ – faza 1.

Ovim projektom pokrenuta je inicijativa za kreiranje ugostitelјskog standarda koji bi na najbolјi mogući način približio ugostitelјske i turističke usluge na teritoriji Grada Novog Sada savremenom konceptu Zelene ekonomije.

Projekat se realizuje u nekoliko faza. Prva faza predviđa istraživanje među novosadskim ugostitelјima, kroz anketiranje i intervjuisanje, na temu poznavanja uticaja ugostitelјskog biznisa na životnu sredinu Grada Novog Sada, i kreiranje izveštaja za rezultatima terenskog istraživanja. Druga faza predviđa izradu izveštaja o uporednoj analizi primera dobre prakse „zelenih“ standarda za pružanje usluge ishrane i pića u inostrastvu. Treća i ujedno i najvažnija faza predviđa široki participativni proces izrade prvog, domaćeg, ekološkog standarda specijalizovanog za pružaoce usluga ishrane i piće. Cilј je upoznavanje i uklјučivanje svih značajnih lokalnih donosilaca odluka, kako bi budući standard bio što praktičniji i svrsishodniji, na zadovolјstvo i gostiju, ali i pružaoca usluga, kao i organa lokalne samouprave koji se bave pitanjima zaštite životne sredine.

Osnovni cilј projekta je pokretanje teme o uticaju ugostitelјsko-turističkih usluga na stanje životne sredine u Novom Sadu i iniciranje sistemskih rešenja, poput onih koja se mogu sresti širom Evropske Unije. Grad Novi Sad sa više od 1600 ugostitelјskih objekata gotovo 2 i pol puta premašuje ukupan broj ugostitelјskih objekata, ukoliko ga poredimo sa gradovima slične demografske strukture sa teritorije Evropske Unije. Ovaj podatak je naročito značajan ako se uzme u obzir da broj turista i broj noćenja u Novom Sadu ima konstantan rast u prethodnih 5 godina, izuzimajući period vanrednih mera usled kovid situacije.

Kulinarski institut “ Know-how „ zbog svega prethodno navedenog apeluje na sve učesnike u procesima ugostitelјsko-turističke privrede, da uzmu učešće u istraživanju, i na taj način podrže unapređenje postojećeg stanja sektora i kreiranje održivog modela za razvoj u budućnosti. Inicijativa je podržana u okviru ORCA Akademije, kroz projekat „Tvoje mesto u Srbiji“ koji finansira USAID.

 

Izvor: tehnologijahrane.com