logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Materijali u kontaktu sa hranom, predmeti opšte upotrebe zakon i standard - Prof. dr Raša Milanov

Razvojem standarda za bezbednost hrane, te pooštravanjem zahteva koji se odnose na analizu potencijalnih opasnosti i raznim kriznim situacijama koje su povezane sa unakrsnim kontaminacijama stvorila se potreba boljeg praćenja i analiziranja materijala koji su u kontaktu sa hranom.

 

Upravo zbog karakteristika materijala može doći do hemijske, fizičke, pa i mikrobiološke kontaminacije hrane koja je u kontaktu prilikom bilo koje faze prerade ili pakovanja hrane. Kontaminacija može nastati i kasnije usled migracija sa materijala koji je korišćen kao ambalaža za neki prehrambeni prizvod. Dakle materijali u kontaktu sa hranom su delovi opreme, mašina i uređaja, delovi ambalaže itd.

Ovakvi materijali moraju biti testirani i odobreni prilikom proizvodnje ili uvoza za upotrebu u prehrambenoj industriji, a u skladu opet sa zakonskom regulativom. Zakonska regulativa koja obuhvata materijale u kontaku sa hranom se bavi predmetima opšte upotrebe i za kontrolu primene ove regulative odgovorna je Sanitarna inspekcija koja je u sklopu Ministarstva Zdravlja Srbije.

Pod ovim zakonom uređeni su svi predmeti opšte upotrebe, a to je jedna velika grupa proizvoda gde spadaju i dečije igračke, nakit, duvanski proizvodi itd. U vlogu koji sledi Vladimir Surčinski je razgovarao sa Prof. dr Rašom Milanovim koji je Republički sanitarni inspektor Ministarstva Zdravlja.

 

 

 

 

Izvor: addictedtofood.me