logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika i znaka zastupnika

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 13/22 od 4. februara 2022. godine objavljen je Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika i znaka zastupnika.

 

Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika i znaka zastupnika objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 13/22 od 4. februara 2022. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 12. februara 2022. godine, a počinje da se primenjuje od 1. februara 2023. godine.

Danom početka primene ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika odnosno zastupnika (,,Službeni glasnik RS”, broj 7/13).

Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala, kao i znaka uvoznika i znaka zastupnika

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs