logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Doneta Uredba o imenovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti

Vlada je na sednici održanoj 10. februara 2022. godine donela Uredbu o Imenovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti.

 

Uredba o imenovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 18/2022 od 11. februara 2022. godine., stupa na snagu dana 19. februara 2022. godine a primenjuje se od 1. maja 2022. godine.

Ovom uredbom uređuju se način imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, način utvrđivanja ispunjenosti propisanih zahteva za imenovanje, kao i suspenzija i oduzimanje imenovanja.

U skladu sa rešenjima iz Zakona, propisano je da se imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti proizvoda sa zahtevima iz određenog tehničkog propisa vrši na osnovu zahteva za imenovanje, koji podnosi telo za ocenjivanje usaglašenosti, a da ispunjenost zahteva za imenovanje u skladu sa tehničkim propisom, utvrđuje komisija koju, za oblast jednog ili više tehničkih propisa, obrazuje nadležni ministar, i u kojoj mogu učestvovati i stručnjaci izvan tog ministarstva, za oblast koja je uređena odgovarajućim srpskim tehničkim propisom.Imenovano telo dužno je da ispunjava zahteve za imenovanje iz tehničkog propisa u pogledu njegove osposobljenosti koja je utvrđena rešenjem o imenovanju, kao i da na zahtev nadležnog ministarstva, u roku navedenom u tom zahtevu dostavi tražene podatke, obaveštenja i dokumentaciju u vezi sa poslovima za koje je imenovano.Proveru nad ispunjavanjem zahteva posle izdavanja rešenja o imenovanju vrši nadležno ministarstvo.

Uredba o imenovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti (Službeni glasnik RS“, br. 18/2022)

 

 

Izvor: tehnis.privreda.gov.rs