logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Smernice za primenu QMS-a u lokalnoj samoupravi dostupne i na srpskom jeziku

Državna uprava i lokalna samouprava kao nosioci javnog sektora upravljaju svim delatnostima od javnog značaja, počev od energetike, transporta i kanalizacije, preko javne rasvete, do zaštite i bezbednosti građana, tako da su jasni razlozi zbog kojih građani imaju velika očekivanja od svojih lokalnih samouprava.

 

Institut za standardizaciju Srbije je upravo objavio dokument na srpskom jeziku (dvojezično izdanje) SRPS ISO 18091:2022, Sistemi menadžmenta kvalitetom – Smernice za primenu ISO 9001 u lokalnoj samoupravi (https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:100735), koji pruža smernice koje mogu pomoći državnoj upravi i lokalnoj samoupravi da unaprede svoje aktivnosti i usklade ih sa lokalnim potrebama i očekivanjima.

Javni sektor kao najveći pružalac usluga u svakoj zemlji nudi širok spektar usluga koje direktno utiču na kvalitet života stanovništva. Izazovi su brojni, a među njima je i balansiranje očekivanja građana sa budžetskim ograničenjima, uticajima na životnu sredinu i demografskim promenama. U ovim dinamičnim uslovima, lokalne samouprave treba efikasno da upravljaju raspoloživim resursima i procesima i da rade zajedno kao sistem. Upravo ovde stupa na snagu standard SRPS ISO 18091, koji je usmeren na javni sektor i daje smernice za primenu SRPS ISO 9001 u lokalnoj samoupravi, uzimajući u obzir kontekst u kome deluje. Smernice obuhvataju zahteve SRPS ISO 9001:2015 za sisteme menadžmenta kvalitetom i niz priloga koji pomažu korisnicima da izvuku maksimum iz standarda, uključujući dijagnostičku metodologiju kojom lokalne vlasti mogu da procene obim i zrelost svojih procesa i usluga (prilozi A i B, SRPS ISO 18091:2022).

 

 

Izvor: iss.rs