logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljen priručnik o organskoj proizvodnji lekovitih i aromatičnih biljaka

Serbia Organika je izdala Priručnik o organskoj proizvodnji lekovitih i aromatičnih biljaka autora dr Vladimira Filipovića uz podrsku GIZ projekta za razvoj privatnog sektora u Srbiji.

 

Priručnik je napisan u skladu sa zahtevima trenutno važeće EU Uredbe 2018/848 o organskoj proizvodnji, sa tekstom Predloga novog Zakona o organskoj proizvodnji i postojećim Pravilnicima o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje ("Službeni glasnik RS", broj 95 od 3. jula 2020 i broj 24 od 19. marta 2021.).

Neke od smernica za izradu ovog Priručnika nalaze se u dve strategije koje čine osnovu "Evropskog zelenog plana", u Strategiji "od njive do trpeze – za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sistem" i u Strategiji "Za bioraznolikost do 2030. godine sa ciljem vraćanja prirode u naš život".

U priručniku je predstavljena kompletna tehnologija proizvodnje devet traženijih i za organsku proizvodnju značajnih lekovitih, aromatičnih i začinskih biljnih vrsta, kao i njihova upotreba i agroekološki uslovi u kojima se one mogu gajiti.

Sama publikacija je rezultat dugogodišnjeg istraživačkog i praktičnog rada autora na usavršavanju metoda organske proizvodnje u proizvodnji različitih lekovitih, aromatičnih i začinskih biljaka.

Ova publikacija je namenjena širokom krugu korisnika, kako iz oblasti organske poljoprivrede, tako i svim ostalim zainteresovanim, navode iz Serbia Organika.

 

 

Izvor: ekapija.com