logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Pravila za dobijanje odobrenja za upotrebu nacionalnog znaka usaglašenosti sa srpskim standardima

Institut za standardizaciju Srbije je 12.04,2022.  objavio konačna Pravila za dobijanje odobrenja za upotrebu nacionalnog znaka usaglašenosti sa srpskim standardima.

 

Na predlog Stručnog saveta za opšte oblasti standardizacije i Stručnog saveta za standardizaciju u oblastima elektrotehnike, informacionih tehnologija i telekomunikacija Institut za standardizaciju Srbije je danas objavio Pravila za dobijanje odobrenja za upotrebu nacionalnog znaka usaglašenosti sa srpskim standardima. Nalaze se na linku: https://iss.rs/sr_Cyrl/a-national-mark-of-conformity_p730.html

Nacionalni znak usaglašenosti sa srpskim standardima dodeljuje se prema pravilima i procedurama koji su uspostavljeni na osnovu Zakona o standardizaciji, osnivačkog akta i Statuta Instituta. Primena nacionalnog znaka usaglašenosti sa srpskim standardima treba da predstavlja poruku proizvođača i pružalaca usluga o visokom stepenu pouzdanosti, kvalitetu i brizi o potrošačima, kao i o konkurentnosti na tržištu. Upotreba znaka uticaće na sticanje i povećanje poverenja potrošača i prepoznavanje proizvođača/pružaoca usluga na tržištu.

 

 

Izvor: iss.rs