logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Donet novi strateški dokument ISS

Upravni odbor Instituta za standardizaciju Srbije je krajem februara usvojio novi strateški dokument pod nazivom „Program razvoja Instituta za standardizaciju Srbije za period 2022-2024".

 

Program obuhvata proces razvoja i donošenja srpskih standarda, povećanje broja standarda objavljenih na srpskom jeziku, unapređenje saradnje sa zainteresovanim stranama i unapređenje usluga koje pruža Institut, uz neprestani razvoj internet poslovanja, digitalizaciju procesa i dokumenata, stalno unapređenje informatičke opreme, održavanje kontinuiteta poslovanja i visokog stepena bezbednosti. Pored toga, budući razvoj Instituta uključuje i saradnju sa nacionalnim telima za standardizaciju drugih zemalja, prvenstveno u regionu, kao i održavanje punopravnog članstva Instituta u međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju.

Ovaj program razvoja strategije standardizacije je u skladu sa regulatornim okvirom i principima standardizacije koji su navedeni u kriterijumima STO i Uredbi o evropskoj standardizaciji 1025/2012.

Program razvoja ISS 2022-2024

 

 

Izvor: iss.rs