logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Menadžment kvalitetom u naftnoj industriji

Standardi sistema menadžmenta pomažu organizacijama da poboljšaju svoje performanse i efikasnije koriste resurse. Sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001 je najpoznatiji u svetu i može se implementirati u svim sektorima.

 

S obzirom na specifičnosti pojedinih delatnosti, razvijeni su novi standardi prilagođeni njihovim potrebama, a jedan od njih je međunarodni i evropski standard za sistem menadžmenta kvalitetom u naftnoj industriji.

SRPS EN ISO 29001:2020, Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Sistemi menadžmenta kvalitetom specifični za sektor — Zahtevi za organizacije koje isporučuju proizvod i pružaju usluge upravo je objavljen na srpskom jeziku (https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:66035). Ovaj dokument je dodatak standardu ISO 9001:2015 i definiše zahteve sistema menadžmenta kvalitetom za organizacije koje isporučuju proizvod i usluge u industriji nafte, petrohemije i prirodnog gasa. U SRPS EN ISO 29001:2020 razvijeni su dodatni zahtevi i smernice za upravljanje rizicima i mogućnostima snabdevanja koje je povezano sa industrijom nafte, petrohemije i prirodnog gasa, kao i za obezbeđenje okvirne usklađenosti zahteva sa drugim dodatnim standardima koji se koriste u ovoj industriji. Verzija na engleskom jeziku objavljena je u julu 2020. godine.

SRPS EN ISO 29001 donela je Komisija za standarde PKS B067, Naftno rudarstvo (https://iss.rs/sr_Cyrl/committee/show/9256).

 

 

Izvor: iss.rs