logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kompanija Tarkett sertifikovana po EPD Environmental Product Declaration sistemu

Sertifikaciono telo Bureau Veritas je objavio da je uspešno realizovana prva sertifikacija u našoj zemlji prema EPD Environmental Product Directive sistemu u kompaniji Tarkett.

 

EPD je objektivan izveštaj zasnovan na proceni životnog ciklusa (LCA - Life Cycle Assessment). Koristi se za prenošenje informacija o potencijalnim uticajima proizvoda na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

 

 

Izvor: LinkedIn