logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Kozmetika - korak do pune primene nove regulative

Oblast proizvodnje kozmetičkih proizvoda, kao zahtevan proces, koji iziskuje velika ulaganja, poštovanje propisa, usaglašavanje sa EU standardima i stalno praćenje trendova, na korak je do pune primene nacionalnih propisa, harmonizovanih sa evropskim.

 

Kako bi olakšala usklađivanje poslovanja sa propisima i pojasnila procedure i zahteve koji se postavljaju pred proizvođače, Privredna komora Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja, predstavila je dva vodiča.

„Vodič za proizvodnju kozmetičkih proizvoda i Vodič o uslovima za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište Srbije/EU sadrže smernice o svim aspektima proizvodnje, od prostora za proizvodnju, poštovanja sanitarnih mera, procesa proizvodnje, pakovanja, kontrole kvaliteta i pripreme pravilne dokumentacije, do standarda i propisa neophodnih za uspešnu proizvodnju kozmetičkih proizvoda i plasman na tržište Srbije i EU“, kažu u Udruženju za farmaciju i medicinsku delatnost Privredne komore Srbije. Ističu da su nacionalni propisi u ovoj oblasti od 2019. godine harmonizovani sa odgovarajućim EU propisima ali da se njihova puna primena očekuje od aprila 2023. godine. Upravo ovaj prelazni period predstavlja izazov ne samo za kompanije već i za predlagača propisa i ovlašćene laboratorije.

„Vodič za stavljanje kozmetičkih proizvoda na tržište Srbije i EU daje dodatne smernice i preporuke za primenu važećih propisa u ovoj oblasti jer omogućava lakše razumevanje i tumačenje propisa u oblasti kozmetike u pogledu uslova za stavljanje i isporuku proizvoda na tržište Republike Srbije, odnosno na tržište EU. Na taj način ostvaruje se ujednačen pristup od strane svih subjekata u poslovanju kozmetičkim proizvodima u Republici Srbiji, kaže Ana Popara Gojković, direktorka za naučna i regulatorna pitanja u kompaniji L’Oreal.

Damjan Korda, generalni direktor kompanije Yuco- hemija kaže da se proizvodnja u ovoj oblasti značajno usložnila donošenjem novog Zakona o predmetima opšte upotrebe u koje spadaju i kozmetički proizvodi, kao i Pravilnika o kozmetičkim proizvodima, kojim se regulativa u pogledu kozmetičkih proizvoda usaglašava sa regulativom EU.

„ U Srbiji gotovo da nema velikih proizvođača kozmetike. Uglavnom su to mikro, mala i srednja preduzeća i upravo je ova kategorija proizvođača kozmetičkih proizvoda, jednako kao i u EU, najviše je opterećena novom regulativom. Troškovi proizvodnje se povećavaju, jer je potrebno obezbediti propisane uslove za proizvodnju, koji često iziskuju rekonstrukcije postojećih ili izgradnju novih postrojenja, treba uraditi obavezne analize za svaki proizvod, formirati obimnu dokumentaciju, a za to su potrebni profesionalci koji će se time baviti in-house ili eksterno, uraditi analize osobina proizvoda koje se deklarišu, ispitivanja i procene bezbednosti proizvoda, što sve sa sobom nosi materijalni trošak koji nije ni malo zanemarljiv, pogotovo kod proizvođača koji proizvode relativno male serije proizvoda“, kaže Korda. Vodiči, koji su rezultat zajedničke saradnje članice grupacija, kako proizvođača, tako i uvoznika kozmetičkih proizvoda, namenjeni su proizvođačima ali i uvoznicima kozmetike, kao i onima koji koriste uslužnu proizvodnju pod svojom robnom markom“, dodaje Korda i ističe da su povratne informacije od proizvođača dobre. „Nadamo se da će ovi vodiči postoojećim proizvođačima biti koristan alat, a novim potencijalnim proizvođačima ili investitorima dobra informacija za planiranje investicije“, zaključuje Korda.

Vodič za proizvodnju kozmetičkih proizvoda u Republici Srbiji

Vodič za stavljanje kozmetičkog proizvoda na tržište Republike Srbije/EU

 

 

Izvor: pks.rs