logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održan vebinar o BIM tehnologijama

Kao nastavak saradnje nacionalnih tela za standardizaciju Republike Srbije i Republike Češke, ISS-a i ÚNMZ-a na promovisanju primene savremenih tehnologija u građevinarstvu, u četvrtak, 15. septembra ove godine održan je besplatni vebinar na temu BIM-a.

 

Ovaj vebinar je deo projekta „Podrška unapređenju i razvoju sektora infrastrukture kvaliteta Srbije“ i imao je za cilj da poveže iskustva čeških organizacija u implementaciji BIM tehnologija sa mogućnostima za razvoj BIM-a u našoj zemlji.

Vebinaru je prisustvovalo oko 50 učesnika, koji su, pored upoznavanja sa češkom strategijom imali priliku da dobiju informacije o preliminarnim rezultatima ankete o spremnosti domaćih organizacija za primenu BIM-a.

Takođe, na vebinaru je prezentovana interaktivna publikacija „Uvođenje BIM-a u organizaciju“, koja je prevedena na srpski jezik i dostupna je na veb-sajtu ISS-a: https://iss.rs/sr_Cyrl/download/page-section/document/12249. Ova publikacija nudi pitanja i odgovore vezane za uvođenje BIM-a, pre svega u javne organizacije, kao i detaljan opis svih faza u ovom procesu.

 

 

Izvor: iss.r