logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Objavljen standard SRPS ISO 10017:2022

Objavljen je standard SRPS ISO 10017:2022 Menadžment kvalitetom – Uputstvo o statističkim tehnikama za ISO 9001:2015, na srpskom jeziku.

 

Dokument je identičan sa ISO 10017:2021 Quality management - Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015.

Ovaj dokument pruža smernice za izbor odgovarajućih statističkih tehnika koje mogu biti korisne za organizaciju, bez obzira na veličinu ili kompleksnost, u razvoju, primeni, održavanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015.

Više o ovom standardu  možete saznati ovde, a ovde možete naći blog koji je Portal Kvalitet objaviopod nazivom "Korišćenje statističkih tehnika u skladu sa ISO 10017".

 

 

Izvor: Komisije za standarde КS CASCO i KS 176 ISS Srbije