logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Virtuelni konsultant za implementaciju međunarodnih standarda

Business Excellence Software Tools (BEST) je cloud zasnovano softversko rešenje koje omogućava sistematičan, strukturiran i automatizovan pristup upravljanju poslovnim procesima.
 
 
Softverski paket je modularno dizajniran i uključuje sledeće alate za upravljanje:
 
 •   Business Process Management (BPM)
 •   Leadership and Planning
 •   Risks and Opportunities Management
 •   Human Resources Management
 •   Document Management
 •   Customer Relationship Management
 •   External Providers Relations
 •   Infrastructure Maintenance Management
 •   Audits and Reviews
 •   Performance Evaluation
 
 
Ključne prednosti korišćenja softverskog rešenja
 
 • Obezbeđivanje visokog zadovoljstva kupaca, pružanje proizvoda i usluga visokog kvaliteta, kao i ontinuirana poboljšanja sistema. 
 • Osigurava usklađenost sa zakonima i propisima o kvalitetu, sigurnosti i performansama.
 • Proces pripreme za ISO 9001:2015 sertifikaciju je lak i jasan bez potrebe za korišćenjem konsultanta.
 • Softver omogućava:
                  - Identifikacija poslovnih procesa, praćenje KPIs i ciljeva
                  - Proaktivno upravljanje rizicima i mogućnostima
                  - Praćenje, upravljanje, analiza i evaluacija ukupnog učinka
 
slika za tekst za evrosimovskog
 
Pređite sa tradicionalne implementacije sistema i uradite digitalnu transformaciju, koja razlikuje vašu kompaniju na konkurentnom tržištu.
 
 
Primenljivost softvera
 
- Privatne kompanije; Javne institucije; NVO
- Primenljiv za bilo koju industriju
- Primenljivo za bilo koju veličinu kompanije ((mikro, mala i srednja preduzeća, velika preduzeća)
- Dostupan globalno – bez obzira na geografsku lokaciju klijenta – 24/7
 
 
Korisnička podrška
 
- Tehničku podršku putem ticketing system 
- Konsultantsku podršku putem našeg kontakt obrasca. 
 
  Korisnička podrška je opisana u našoj CUSTOMER SUPPORT POLICY
 
 

 
 
 
Za više informacija, molimo Vas da posetite našu veb stranicu www.businessexcellencesolutions.com