logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Put do "net zero"

Ne možete promeniti ono što ne možete izmeriti. Od pomaganja kompanijama da mere svoju emisiju ugljen-dioksida (i ostalih komponenti baziranih na ugljeniku) do globalnih sistema ocenjivanja za solarnu energiju, sve počinje sa standardima.