logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Vaš kompaktni IFS Food 7 vodič

Knjižica IFS Food 7 pomaže menadžerima da objasne šta očekuju od svojih kolega na poslu. Takođe, ilustruje kako se ponašati u određenim situacijama da bi se ispunili IFS zahtevi.