logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

IAQ - General Meeting

IAQ – International Academy for Quality (Međunarodna akademija za kvalitet), održala je svoj redovni sastanak (General Meeting) u Los Anđelesu (Anaheim) CA, USA, 18. i 19.5.2022. godine.