logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Studija slučaja: Utiranje puta za nultu emisiju - Francuska

Hidroelektrana se koristi stotinama godina i danas je najvažniji izvor obnovljive električne energije. Grade se nove hidroelektrane i modernizuju postojeće kako bi se povećala njihova efikasnost i proizvodnja električne energije.