logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Predstavljamo novog člana: Naučni institut za veterinarstvo "Novi Sad"

NIV "Novi Sad" je vodeća naučno-istraživačka ustanova u oblasti veterinarskih nauka i biotehnologije u Srbiji. Osnovana 1950. godine odlukom Narodne skupštine. Institut je nebudžetska ustanova u vlasništvu države.

 

Više o uslugama koje pruža Naučni institut za veterinarstvo "Novi Sad", koje menadžment sisteme primenjuje, kao kontakt informacijama, možete naći na stranicama: ČLANOVI.