logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održan je drugi sastanak Tematske grupe (TG 8) o Infrastrukturi kvaliteta

Dana 15. maja održan je drugi sastanak Tematske grupe (TG 8) o Infrastrukturi kvaliteta u Baru, Crna Gora.

 

Predstavnici SIQ Beograd su učestvovali na sastancima i doprineli Tematskoj grupi TG8 (Infrastruktura kvaliteta) Foruma investicija za šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Cilj aktivnosti TG8 je identifikacija prepreka slobodnom kretanju industrijskih proizvoda unutar regiona i između regiona i Evropske unije, kao i pružanje predloga i preporuka za njihovo uklanjanje. Glavni fokus leži na unapređenju harmonizacije tehničkih propisa i procedura za standardizaciju, ocenu usaglašenosti i sertifikaciju proizvoda.

Članovi TG8 razgovarali su o prethodnim predlozima i preporukama ove Tematske grupe za olakšavanje slobodnog kretanja industrijskih proizvoda unutar Regiona i između Regiona i Evropske unije, kao doprinos razvoju novog Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište (#CRM 2.0), zasnovanog na Novom planu rasta za Zapadni Balkan.

Tokom ovog sastanka, izrađeni su predlozi i preporuke koji se pre svega odnose na dalju harmonizaciju tehničkih propisa i procedura o standardizaciji, oceni usaglašenosti, sertifikaciji proizvoda i dalje jačanje svih četiri stuba infrastrukture kvailteta u šest ekonomija i regionu u celini.

Konačne preporuke i predlozi za WB6 CIF Business Council, u okviru EU-WB6 Business Platforme, biće predstavljeni na predstojećem trećem sastanku Tematske grupe o Infrastrukturi kvaliteta.

 

Izvor: SIQ Beograd