logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Predstavljamo novog člana: Enološka stanica Vršac d.o.o.

Enološka stanica Vršac DOO Vršac je akreditovana laboratorija za fizičko-hemijska, mikrobiološka, biološko-biohemijska i senzorna ispitivanja životnih namirnica biljnog porekla, vina, jakih alkoholnih pića, prirodne mineralne vode, aditiva, aroma, hrane za životinje, kao i predmeta opšte upotebe.

 

Rad u laboratoriji organizovan je u dve smene, šest dana u nedelji, sa mogućnošću uzorkovanja na terenu.
Ispitivanje i uzorkovanje vrši kvalifikovano i obučeno osoblje čija se kompetenost proverava i potvrđuje.

Ustanova je prepoznatljiva je po analizama vina i drugih alkoholnih pica,sa ovlašćenjem Ministarstva poljoprivrede za vršenje analiza vina za izvoz i organizovanje panela i komisija za senzorna ispitivanja.

 

Više o uslugama koje pruža Enološka stanica Vršac d.o.o., koje menadžment sisteme primenjuje, kao kontakt informacijama, možete naći na stranicama: ČLANOVI.