logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Novi standard za menadžment kvalitetom

Nedavno je objavljen SRPS ISO 10017:2022, Menadžment kvalitetom – Uputstvo o statističkim tehnikama za ISO 9001:2015, novi srpski standard na srpskom jeziku koji predstavlja prevod identičnog međunarodnog standarda ISO 10017:2021.

 

Svrha ovog standarda je pružanje smernica za izbor odgovarajućih statističkih tehnika koje može koristiti svaka organizacija koja ima implemetiran sistem menadžmenta kvalitetom, u cilju ocenjivanja i poboljšavanja njegove efektivnosti.

Standard daje tabelarni pregled svih tačaka ISO 9001, kvantitativnih podataka koji su povezani sa svakom tačkom i predlog statističke metode koja je adekvatna za prikupljanje tih podataka. Na primer, u vezi sa tačkom 4.1 Razumevanje organizacije i njenog konteksta, kao značajni su identifikovani finansijski podaci, zatim podaci dobijeni anketiranjem zaposlenih, istraživanjem tržišta i sl. i predložene su četiri statističke tehnike.

Standard pruža i primere grafičkog prikazivanja podataka, kao i koristi, ograničenja i primere primene za svaku od devet statističkih tehnika: deskriptivne statistike, projektovanja eksperimenata, ispitivanja hipoteze, analize sistema merenja, analize sposobnosti procesa, regresione analize, analize pouzdanosti, uzorkovanja i simulacije.

SRPS ISO 10017:2022 donela je komisija za standarde KS CASCO. Ovim standardom povlači se i zamenjuje SRPS ISO/TR 10017:2007.

 

 

Izvor: iss.rs